Muzička produkcija - softveri Ableton Live / Acid Pro / Pro Tools

 APLICIRAJ ZA STIPENDIJU ODMAH!

Nivoi: MP-P1 osnovni, MP-P2 standardni, MP-P3 napredni

Trajanje 3 nivoa: 2x4 mjeseca i 1x3 mjeseca

Ukupna cijena: 5720 KM (uračunat PDV) - sa stipendijom 50% popusta

Školarina se može plaćati na jedanaest rata po 520 KM plus PDV direktno u iMTM-u ili preko Turkish Ziraat Bank  uz  beskamatni kredit bez žiranata obračun na rok otplate do 12 mjeseci.  ( SA STIPENDIJOM 50 % POPUST - APLICIRAJ)

GLAVNI PREDMETI: Studio alati, Produkcija; Acid Pro i Ableton Live, Miksanje i mastering; ZAJEDNIČKI PREDMETI: DJ alati, Muzika i mediji, Osnovi muzičke teorije, Ars Acoustica, Muzički biznis

MP Produkcija (Ableton i Live Acid Pro)  Ova škola u tri nivoa     obuhvata oblasti: Osnove muzičke teorije Historija elektroničkih instrumenata Osnove mixanja muzičkih projekata Tehnike snimanja i produciranja Muzički biznis (publikacije, prava, ugovori, promocija, istraživanje tržišta) Muzička Tehnologija Tehnika mixanja i mastering Obuka  na softverima:  AbletonLive, Acid Pro   Live Perfomance uz Akai APC kontroler Akustika

Nakon završene škole student je sposoban odgovoriti svim izazovima produciranja moderne plesne muzike. Studenti će proći kroz kompletan proces od postanka autorom, nalaženja spostvenog stila i zvuka te će biti osposobljeni producirati svoje autorsko djelo ili uraditi remix, remake djela drugog autora. Na kraju finalnog kursa steći će znanje o tehnikama komponovanja, orkestraciji, muzičkoj teoriji, muzičkom biznisu, akustici,  tehnikama miksanja i masteringu, te softverima Ableton Live i Sony Acid Pro. Kraj škole se zvanično završava dodjelom diplome i javnom prezentacijom studentovog vlastitog EP muzičkog projekta (Maxi singla) koji će se dalje plasirati na saradničkim web-portalima, radio stanicama i iMTM Party večerima. Institut će iMTM producente  plasirati kroz booking agencijske aktivnost i podržavati u budućim samostalnim projektima . Nakon završena tri nivoa moguće je nastaviti profesionalno usavršavanje kroz MP- PM  MASTER LEVEL.