Klasični i digitalni DJ-ing

Nivoi: DJ-A1 osnovni, DJ-A2 standardni, DJ DIGI-A3 napredni

Trajanje po nivou: 2x4 i 1x3 mjeseca (ukupno 11 mjeseci)

Ukupna cijena: 4290KM (uračunat PDV) - sa stipendijom 50% popusta

Školarina se može plaćati na 11 rata po 390 KM (uključen PDV) direktno u iMTM-u ili preko Turkish Ziraat Bank  uz  beskamatni kredit bez žiranata obračun na rok otplate do 12 mjeseci.  ( sa stipendijom 50 % popusta - APLICIRAJ)

GLAVNI PREDMETI: DJ alati, Tehnika miksanja, DJ Self Concept

ZAJEDNIČKI PREDMETI: DJ alati, Muzika i mediji, Osnovi muzičke teorije, Ars Acoustica, Muzički biznis

DJ-A-1  

Osnovni nivo trajanje: 4 mjeseca cijena : 4x 390 KM (uključen PDV) Nastava se sastoji od teorijskog i prak- tičnog dijela. U uvodnom nivou studenti se upoznaju sa: Osnovama muzičke teorije DJ historijom Postavkom opreme Osnovama DJ-inga Pravilima DJ-inga Pojmom Beat Matchinga Nakon završenog DJ-A-1 nivoa, studenti će biti osposobljeni za osnovne DJ operacije kao što su jednostavno miksanje i pravilni prelazi između dvije pjesme. Međutim, najbitnija odlika ovog nivoa je da obezbjeđuje temeljne i neophodne predispozicije za dalje usavršavanje, pomaže u razumijevanju DJ-inga kao istinske i univerzalne umjetničke forme.

DJ-A-2

Standardni nivo trajanje: 4 mjeseca cijena : 4x 390 KM (uključen PDV) Polaznici ovog nivoa moraju poznavati osnovne principe i tehnike DJ-inga, kao što su beatmatching i sl. Studenti koji imaju namjeru upisati ovaj nivo moraju imati završen DJ-A-1 nivo ili već posjedovati znanja iz oblasti koje pokriva nivo DJ-A-1. Nivo DJ-A-2 obuhvata oblasti: Beat Matching Prelazi između pjesama Strukture pjesama Osnove digitalnog DJ-inga Miksanje pjesama različitih žanrova Osnove dodavanja efekata prilikom miksanja Nakon završenog DJ-A-2 nivoa, studenti će savladati tehnike miksanja i beatmatchinga, te posjedovati iskustvo i sposobnost da miskaju pjesme skoro svih muzičkih pravaca. Također, završetak ovog nivoa se obilježava kreiranjem i snimanjem prvog sospstvenog DJ seta.

DJ DIGI-A-3

Napredni nivo trajanje: 3 mjeseca cijena : 3x 390 KM (uključen PDV) Polaznici ovog nivoa moraju posje- dovati ordeđene vještine DJ-inga, razvijenu tehniku u beatmatchingu, tranziciji i miksa- nju različitih muzičkih pravaca, strukturi pjesama, te punu operativnost na svim osno- vnim elementima DJ opreme. Studenti koji su završili nivo DJ-A-2 već posjeduju  navedene vještine.

DJ DIGI -A-3 stavlja akcent na  primjenu MIDI protokola, kontrolera i DJ softvera. Posebna pažnja je usmjerena na tehnike korištenja programa TraktorPro. Oblasti su:  Postavka softvera i opreme, upravljanje pločama i CD-ima sa time-code sistemom, MIDI (mapiranje, efekti, cueing, hotkeys, loops), Beat, bar & phrase matching (sinhroniziranje sekvenci), Sound editing softver, uređivanje, konverzija i priprema pjesama, razumijevanje i manipulacija zvučnim efektima, kreiranje vlastitih postavki na kontrolerima (selfmaping), snimanje živih mikseva, kreiranje playlista i DJ setova, Live performance training.

Tokom trajanja ovog nivoa, studenti će usavršavati svoje vještine obuhvaćene programom prethodnih nivoa, te steći znanje iz slijedećih oblasti: Priprema za prve žive nastupe Dodatne tehnike digitalnog DJ-inga Kreiranje specifičnih miks setova Kreiranje i snimanje demo materi- jala Prezentiranje promotivnih materijala Korištenje online promotivnih alata za kreiranje i unaprijeđenje sopstvene DJ karijere Kraj nivoa se obilježava snimanjem dva CD-a sa promo-miksevima dva različita žanra, te objavljivanjem jednog seta na oficijelnoj stranici MtM instituta, kao i na partnerskim DJ web portalima.

Nakon završene škole, student će posjedovati vještine  profesionalnog DJ-a modernog vremena. iMTM  DJ je osposobljen za rad na svim klasičnim DJ spravama kao i NI Traktor digitalnim dj platformama (Native Instruments Traktor Scratch i Native Instruments Traktor S4). Kraj škole se zvanično završava dodjelom diplome, studentovim javnim DJ nastupom i promocijom vlastitog DJ-seta, koji će se dalje plasirati na iMTM saradničkim web-portalima i radio stanicama. Institut će iMTM Digital  DJ-e plasirati kroz booking agencijske aktivnosti i podržavati u budućim samostalnim projektima. Nakon završena tri nivoa moguće je nastaviti profesionalno usavršavanje kroz  DJ- DM  MASTER LEVEL.