Digitalni DJ-ing

Nivoi: DJ DIGI-D1 osnovni, DJ DIGI-D2 standardni, DJ DIGI-D3 napredni

Trajanje tri nivoa: 2x4 i 1x3 mjeseca mjeseca

Ukupna cijena: 2860 (uključen PDV)

Digitalni DJ-ing

Ova škola stavlja akcent na  primjenu MIDI protokola, kontrolera i DJ softvera. Posebna pažnja je usmjerena na tehnike korištenja programa TraktorPro.

Škola obuhvata oblasti:

Postavka softvera i opreme

Upravljanje pločama i CD-ima sa time-code sistemom

MIDI (mapiranje, efekti, cueing, hotkeys, loops)

Beat, bar & phrase matching (sinhroniziranje sekvenci)

Sound editing softver

Uređivanje, konverzija i priprema pjesama

Razumijevanje i manipulacija zvučnim efektima

Kreiranje vlastitih postavki na kontrolerima (selfmaping)

Snimanje živih mikseva

Kreiranje playlista i DJ setova

Live performance training

Nakon završene škole, student će posjedovati vještine  profesionalnog digitalnog DJ-a modernog vremena. iMTM Digital DJ je osposobljen za rad na svim NI Traktor digitalnim dj platformama (Native Instruments Traktor Scratch i Native Instruments Traktor S4). Kraj škole se zvanično završava dodjelom diplome, studentovim javnim DJ nastupom i promocijom vlastitog DJ-seta, koji će se dalje plasirati na iMTM saradničkim web-portalima i radio stanicama. Institut će iMTM Digital  DJ-e plasirati kroz booking agencijske aktivnosti i podržavati u budućim samostalnim projektima. Nakon završena tri nivoa moguće je nastaviti profesionalno usavršavanje kroz  DJ- DM  MASTER LEVEL.