Dino Rešidbegović

Dino Rešidbegović (iMTM prof.  Osnove muzičke teorije)

Dino Rešidbegović, rodjen je u Sarajevu 1975.godine gdje je završio osnovnu i Srednju muzičku školu, odsjek za klavir. Svoje obrazovanje nastavlja u Beču na Konservatorium Wien, muzičkom univerzitetu grada Beča, gdje je diplomirao i magistrirao kompoziciju u klasama prof. H.K Gruber-a, mr. Wolfgang-a Liebhart-a i dr. Rainer-a Bischof-a sa najboljom ocjenom. Na Konservatorium-u Wien diplomirao je klavir 2003 godine. Magistarski  studij kompozicije završio je 2005. godine na Univesität für Musik und Darstellende Kunst in Wien u klasi prof. Detlef Müller Siemens-a, sa najboljom ocjenom. Takodjer je studirao i dirigovanje u klasi prof. Mr Urosa Lajovica na Univesität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, u Beču.  Dobitnik je nagrade Alban Berg društva, nagrade Siemens AG Österreich, nagrade Theodor Körner preis.

2005. godine završio postgradualni studij (III ciklus), smjer za kompoziciju. Od 2006. godine asistent je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za kompoziciju, a 2012. godine prelazi u zvanje docenta na predmetu Kompozicija - glavni predmet.Predaje na predmetu Kontrapunkt kao i predmetima  "Osnove kompozicije i orkestracije", "Priređivanje za vokalne i vokalno-instrumentalne ansamble" i "Analiza orkestarskih partitura" Stalni je član Austrijskog udruženja kompozitora (ÖKB). Njegova djela su izvođena u: Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, Japanu, Bosni i Hercegovini i Austriji u Musikverein-u 2008 godine. Jedan je od članova žirija projekta DJ Talent Show 2011.