Dječija škola za muzički teatar (Kids Lab)

Dječija škola za muzički teatar (Kids Lab)

 

U okviru dječije škole muzičkog teatra, iMTM pruža mogućnosti za naobrazbu male djece raznih uzrasta, kroz repertoar muzičkog teatra prigodan mladjim populacijama.

Kroz kreativnu radionicu na sedmičnoj osnovi svi polaznici Kids Lab-a će biti upoznati sa osnovama glume, pjevanja i plesa te raditi na scenama iz najpopularnijih dječijih mjuzikla, koji će nakon edukacije biti javno prezentirani za roditelje i javnost.

Aplicirati mogu sva djeca uzrasta od 6-12 godina. Nastava se odvija po dogovoru, uglavnom vikendima.

Skolu vode diplomirana glumica Irma Alimanović Alihodžić i Mirna Kreso, plesni pedagog SahzuDina Pelenda i muzički pedagog Irma Mulić.

 

 

Kids lab kontinuirano prima nove polaznike. Prijave putem telefona 062559862, online aplikacije na www.mtm.ba ili email: info@mtm.ba