Mirsad Tukić, Ars Acoustica

Mirsad Tukić, rođen u Sarajevu gdje i radi od 1975. godine do danas na RTV SA, RTV BIH I RTV FBIH kao inžinjer zvuka, urednik i reporter u u okviru dokumentarnog i dramskog odjela,te istraživač u oblasti medija, filmske, radio i televizijske muzike. Kao profesor ostvaruje angažmane u Soros školi novinarstva, Media plan školi u Francuskoj, na Fakultetu za političke nauke na Odsjeku za novinarstvo u Sarajevu, te Akademiji za film i teatar u Sarajevu. Objavio je knjigu ”Zvuk kao profesija” i knjigu “Od Reiss-a do digitalnog signala”  a dobitnik je mnogih nagrada među kojima su i Taktons 1988-1990 i 2004. godine u bivšoj Jugoslaviji, Prix Muflon – Kipar 1990, Prix  ex aqueo - Bratislava 1997. godine, Grand prix Marulic - Hvar 1997. godine, Prix  Marulic – Hvar 2001. godine, Prix Italia - Ravena, Grand prix Sorella Chiara - Asisi u Italiji 2000. godine. Također, nagrađen je specijalnim nagradom za zvuk i muziku u ‘Ecce homo’ filmu na Amsterdam film festivalu, nagradom Evropske filmske akademije  za dizajn zvuka u kratkom filmu “10 minuta” kao i Američke filmske akademije za muziku i zvuk za film “Ničija zemlja”.