Prva privatna specijalizirana škola solo pjevanja nudi naobrazbu koja obuhvata vokalnu tehniku i rad na operskom repertoaru a namijenjena je osobama uzrasta od 16 do 30 godina. Voice Studio: je predmet praktičnog karaktera koji nudi naobrazbu iz tehnike snimanja vokala, studijskih pravila, analizu snimljenih projekata te sprema studente za buduću muzičku profesionalnu karijeru. Pored osnovnih tehnika operskog pjevanja polaznici će razvijati muzikalnost smisao za ljepotu tona i logičnost muzičke fraze, intonaciju i ritam, naučiti fraziranje i dikciju kao i scenski nastup odnosno kontakt sa publikom. Nastava će se odvijati u popodnevnim terminima prema dogovoru sa aplikantima a kao sastavni dio nastavnog programa predviđena je nastava iz predmeta Osnove muzičke teorije i Solfeggio za kandidate koji nemaju nikakvo muzičko predznanje. Polaznici ove škole pjevanja će u svojim završnim projektima imati vlastite profesionalne snimke.

Školu operskog solo pjevanja vodi solistica Narodnog pozorišta u Sarajevu mr. Melisa Hajrulahović Tomić Mjesečna školarina iznosi 234 KM, a nastava se odvija jedan na jedan, jednom sedmično u trajanju od 60 min.

 

Škola pjevanja za muzički teatar prema Estill Voice Model  namijenjena je pjevačima ali i glumcima a za osnovni cilj ima objasniti građu i funkcije fonatornog aparata, te dati detaljna objašnjenje kako isti funkcioniše prilikom govora i pjevanja sa medicinskog i umjetničkog aspekta. Estill Voice Model je vokalna studija koju je razvila američka naučnica Jo Estill a posvećena je svima koji glas koriste kao sredstvo izražavanja. U saradnji sa Anne Marie Speed, licenciranim trenerom Estill Voice Model iz UK, iMTM je organizator radionica i seminara za tehnike pjevanja u muzičkom teatru. Anne Marie Speed je vodeći vocal coach u UK te profesorica na Royal Academy of Music gdje je jedna od osnivačica upravo Odjela za muzički teatar. Pored redovne nastave koju vodi u ulozi reditelja/glumice/pjevača, Anne-Marie Speed obučava izvođače raznih profila održavajući masterklase i seminare iz oblasti “Psihologija glasa“ za pjevače, glumce i govornike po američkoj metodi Estill Voice Model. Website za Anne Marie Speed www.thevoiceexplained.com

Školu pjevanja za muzički teatar vodi mr. Alma Ferović Fazlić Mjesečna školarina iznosi 234 KM a nastava se odvija jedan na jedan, jednom sedmično u trajanju od 60 min.

Za polaznike sve tri škole bit će organizirane posjete predstavama u Narodnom pozorištu Sarajevo kao i drugim relevantim institucijama u BiH. Po završetku godišnjeg ciklusa svim polaznicima biće uručen certifikat iMTM-a. Po dogovoru sa profesorom moguće je pohađati i dodatne privatne časove. Svi zainteresovani kandidati mogu aplicirati putem online aplikacije.

Uplata školarine vrši se kod:

Raiffeisen bank d.d

Broj računa: 1610000094780069

Svrha uplate: Školarina za iMTM (ime škole i kandidata)

Primalac: M.T.M. d.o.o.

U cijene je uračunat PDV!