Od januara 2018. godine iMTM je postao oficijelni predstavnik (delivery centre) RSL Awards iz Londona za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Program RSL-a je internacionalno priznat, sastoji se od osam nivoa muzičkog obrazovanja iz oblasti pjevanje, muzička produkcija, muzički teatar, gluma, instrumenti (gitara, klavir, bas gitara, bubnjevi, ukulele) teorija muzike i moderni plesovi (jazz i street).

Nakon položenih ispita pred mentorima iz UK, RSL diplome su akreditovane od strane Ministarstva obrazovanja UK, čime se stiču UCAS bodovi za upis nekog od engleskih koledža i fakulteta među kojima su i BIMM, LIPA, Sussex, Liverpool, Salford, Bath Spa, Birmingham Conservatoire, Leeds College of Music, Falmouth, Bournemouth, Leeds Met, Manchester Met, Bucks New University.

RSL Awards je od 2002. godine samostalno akreditirana organizacija za dodjelu diploma od strane Velike Britanije (Engleska, Wales, Sjeverna Irska i Škotska) i jedina je muzička organizacija koja ima takvu sveobuhvatnu akreditaciju, a 2018. godine dobitnici su nagrade ”Queen’s award for best Enterprise”.

Rockschool program u BiH ima podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo.

Zašto polagati Rockschool ispite?

 • Rockschool ispiti su najeminentniji ispiti iz popularne muzike na svijetu, prisutni u više od 40 zemalja, sa preko 65.000 kandidata koji pristupaju ispitima svake godine u više od 1.000 muzičkih škola širom svijeta (mapa škola);
 • Kandidate koji se odluče za polaganje ispita prema RSL programu, spremaju njihovi profesori iz matičnih škola koje već pohađaju;
 • Kandidate koji se odluče na polaganje ispita, ocjenjuje stručna komisija iz Engleske;
 • Usljed pandemije Covid 19, omogućeni su online video ispiti.
 • Ispiti se mogu spremati i samostalno a organiziraju se preko iMTM-a  

Završenih osam razreda RSL-a su ekvivalentni završenoj srednjoj muzičkoj školi, nakon koje se upisuju koledži i fakulteti

Kako se pripremiti za ispit?

 • Rockschool London program se sastoji iz 8 levela (Grade), koji sadrže po 6 kompozicija različitih muzičkih žanrova (pop, rock, jazz, blues itd.), tehničke vježbe i muzičku teoriju;
 • Priprema za polaganje ispita traje od 3 do 5 mjeseci (ovisno o kandidatu);
 • Nakon uspješno položenog ispita, kandidatu se bodovanjem dodjeljuje diploma: Pass, Pass with Merit ili Pass with a Distinction;
 • Postoje tri vrste diploma: Graded Music Exams (pojedinačni ispiti iz oblasti pjevanje, klavir, gitara, bas gitara, bubanj, ukulele i muzička produkcija), Theory Exams (muzička teorija) i Performance Arts Awards (grupni ispiti za muzički teatar, glumu i jazz i street dance)

Koji su troškovi i obaveze oko ispita?

 • Svaki kandidat ima obavezu jednokratnog plaćanja ispita i kupovine knjige za level (Grade), koji se polaže.
 • Osim početnog nivoa (do Grade-a 3), postoje srednji (Grade 4, 5 i 6), napredni nivo (Grade 7) i advanced nivo (Grade 8), ekvivalentan završetku srednje muzičke škole;
 • Knjige se poručuju uz asistenciju redovnih profesora u matičnim školama, online u elektronskoj formi ili preko iMTM-a (hard copy);
 • Ispiti koštaju slično koliko i polaganje vanrednih ispita u državnoj muzičkoj školi, te intelektualne usluge;
 • Kandidat kupuje veoma kvalitetnu ispitnu knjigu koja sadrži i matrice numera.

Cijene RSL ispita

Cijene ispita grupisane po kategorijama i načinu polaganju su dostupne na linku RSL Awards Exam Fees

Na koji način mogu da se prijavim?

iMTM Sarajevo kao podružnica RSL-a za BiH, pored edukativne platforme, organizira administrativno-tehničku realizaciju ispita za kandidate sa teritorije BiH, koji žele pohađati RSL program u svojim matičnim školama i polagati RSL ispite.

Prijave na: AlmaFerovicFazlic@rslawards.com  

Važna napomena: Uplate za ispite koje organizira iMTM primaju se samo u konvertibilnim markama a mogu se uplatiti i online.

Više info na liku ROCKSCHOOL UK