iMTM je pokretač scene za muzički teatar u BiH sa posebnim akcentom na mjuzikle, a po uzoru na evropske pozorišne produkcije. Do sada realizirani projekti uključuju mjuzikl Briljantin 2013.,  Footloose 2014., Prljavi ples 2015. i Annie 2016. i Flashdance 2017. Mjuzikli su izvedeni u Narodnom pozorištu Sarajevo, Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, Bosanskom kulturnom centru Sarajevo a gostovali su i u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Sve produkcije se realiziraju u saradnji sa Udruženjem iMTM i Narodnim pozorištem Sarajevo. U navedenim produkcijama pored studenata Muzičke akademije Sarajevo i polaznika iMTMa uloge su ostvarili i mnogi profesionalni pjevači, glumci i plesači među kojima su solisti Opere NPS-a Leonardo Šarić, Melisa Hajrulahović Tomić, Jasmin Bašić, glumci, prvak Drame NPS-a Mirvad Kurić, glumac pozorišta Mladih Semir Krivić, glumica Irma Alimanović Alihodžić, Mona Muratović, Mirza Dervišić, Mak Čengić, Faris Pinjo, Anja Kraljević, te plesači Samra Mlinar Mandić, Vedran Marčeta, Anja Čurković i Lena Marković. Kao specijalni gosti u nekoliko produkcija, učestvovali su popularni pop pjevač Fuad Backović Deen kao i finalista serijala X faktor Tarik Mulaomerović. Saradnik na projektima je glumica Gordana Boban.

Posljednja produkcija u Narodnom pozorištu Sarajevo je muzičko-scenska adaptacija ”Flashdance 2017.”koja se izvodila i tokom 2018. godine. Mjuzikl Annie, repriziran je 2017., 2018. i finalno 2019. godine u NPS.

Photo by Agdal Nuhanović

Navedenih pet produkcija krunisano je izvođenjem Gala koncerta Broadway- West End mjuzikli 80.. tokom 2019. godine u BKC Sarajevo i Slavonskom Brodu u Hrvatskoj.

Photo by Mišo Prodanović