Škola gitare i bas gitare odvija se individualno i u grupama u trajanju od 45 minuta sedmično a termini se organizuju u dogovoru sa profesorima. Polaznici imaju mogućnost učiti razne stilove sviranja (klasična muzika, rock, pop, blues i osnove jazza) a sve prema individualnim željama. Škola gitare i bas gitare počinje sa najjednostavnijim primjerima kompozicija pa višeglasnim za gitaru a za ostale pravce se počinje sa osnovnim vježbama uz kasnije savladavanje specifičnosti željenog muzičkog stila. Polaznici će razviti muzikalnost, ritmičnost, koordinaciju i koncentraciju, te pravilno držanje tijela, koje doprinosi pravilnom načinu sviranja gitare.

Škola klavira odvija se jedan na jedan u trajanju od 45 min sedmično a termini su u dogovoru sa nastavnikom. U početnoj nastavi klavira učenici savladavaju kompozicije po sluhu i sve započinje jednostavnim melodijama, kroz koje se ruke prilagođavaju od pojedinačnog sviranja do zajedničkog. Kroz nastavu se obrađuju i razne vrste udara, te dva ključa (violinski i bas). Posebna pažnja posvećuje se motivaciji i razvoju sluha i muzikalnosti svakog pojedinca. Svakom učeniku se prilagođava gradivo prema njegovim mogućnostima, odnosno brzini sticanja znanja.

Zajednički predmeti obje škole: Osnove muzičke teorije i solfeggio. U škole se mogu upisati sve osobe starosti od 6- 15 godina. U okviru saradnje iMTM-a i Narodnog pozorišta u Sarajevu, svi polaznici škole će imati priliku razgovarati sa internacionalnim gostujućim umjetnicima NPS-a. Prijave putem online aplikacije. Mjesečne školarine iznose 117 KM a nastava se odvija jedan na jedan, jednom sedmično u trajanju od 45 min.

Klasičnu školu klavira za djecu vodi pijanistica Ana Kobelja

Školu gitare (akustična, bas i električna gitara) vodi Emir Jugo

Školu bas gitare vodi Melis Cakić

Škola klavira ”DO RE MI” – po WunderKeys piano quick learning metodi namijenjena je za djecu predškolskog uzrasta od 3-6 godina. Ukoliko ste odlučili da svoje dijete upišete na časove klavira, uradite to već tokom prvih godina života. Naučno je dokazano da kroz sve multidimenzionalne aspekte rada na času klavira - memorisanje vježbica, melodija i kompozicija, izražavanje emocija, učenje muzičkih intervala, akorada i harmonija, dolazi do povećanja IQ-a djeteta, a efekti su veći ukoliko se sa časovima počne u što ranijem životnom dobu. Kako svako dijete ima svoju osobenost i na svoj način razvija sposobnosti, tako će i nastava klavira u potpunosti biti prilagođena svakom djetetu individualno.Mnoge naučne studije su pokazale da dijete uz učenje sviranja na klaviru u isto vrijeme stiče nezaobilazno muzičko znanje, razvija svoje motoričke sposobnosti, podstiče disciplinu i strpljenje, razvija socijalne sposobnosti, povećava samopouzdanje i pozitivno utiče na kognitivne sposobnosti, koje se također odražavaju i na akademski uspjeh djeteta u svakodnenim školskim aktivnostima. Wunderkeys metoda predavanja se usko naslanja i na matematiku, te pozitivno utiče i na pripremu djeteta za redovnu školu i predmete kao što su matematika, tjelesni odgoj, muzičko i likovno vaspitanje. Prijave putem online aplikacije. Mjesečna školarina iznosi 117 KM a nastava se odvija jedan na jedan jednom sedmično u trajanju od 45 min.

Školu klavira DO RE MI vodi pijanistica Irma Mulić.


Škola harmonike sa svjetski priznatom umjetnicom Merimom Ključo,  namijenjena svim ljubiteljima harmonike, od početnika do profesionalaca, koji žele upoznati različite muzičke stilove. Posebna pažnja usmjerit će se poboljšanju tehnike i interpretacije, te prezentaciji savremenih tehnika sviranja harmonike, s posebnim akcentom na improvizaciju. Pristup svakom učeniku/studentu je potpuno individualan i prikladan studentu, a nastava će se odvijati po dogovoru sa profesorom jednom do dva puta sedmično. Prijave putem online aplikacije. Mjesečna školarina iznosi 234 KM a nastava se odvija jedan na jedan jednom sedmično u trajanju od sat vremena.

Uplata školarine vrši se kod:

Raiffeisen bank d.d

Broj računa: 1610000094780069

Svrha uplate: Školarina za iMTM (ime škole i kandidata)

Primalac: M.T.M. d.o.o.

U cijene je uračunat PDV!