Amna Hujić, osnovno muzičko obrazovanje, smjer violina, stekla je u Osnovnoj i Srednjoj muzičkoj školi u Zenici na odsjecima: violina i muzičar općeg smjera, nakon čega upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu, u klasi prof. Violete Smailović-Huart, gdje stiče akademsku titulu Bakalaureata muzičkih umjetnosti-violina nakon čega odmah završava i master studij. Kroz osnovnu i srednju školu na federalnim i kantonalnim takmičenjima ostvarila je zapažene rezultate kao solista i kao član kamernog ansambla a kroz školovanje je pohađala i mnogobrojne majstorske radionice prof. Violete Smailović-Huart (Hrvatska,BiH), prof. Dore Schwartzberg, C.Ashkina, Oresta Shourgota i profesora Emilia Percana(Austrija). Četiri godine zaredom je bila stalni učesnik na Sarajevo Chamber Music Festivalu, gdje je imala priliku raditi sa članovima Manhattan String Quarteta i Deborah Wong. Učestvuje i kao članica gudačkog kamernog sastava na festivalu “Muzika na žici” , pod umjetničkim rukovodstvom priznate violinistice/pedagoga Violete Smailović-Huart. Stalni je član Gudačkog kamernog orkestra MAS, jednog od najvažnijih ansambala Muzičke akademije u Sarajevu s kojim koncertira širom BiH. Pomenuti ansambl je 2016.godine postao rezidentni ansambl VI Sarajevo Chamber Music Festivala, najvažnijeg festivala kamerne muzike u BiH. Od 2017. godine Gudački kamerni orkestar postaje rezidentni ansambl SASEVC-a, prvog međunarodnog violinskog takmičenja Jugoistočne Evrope, gdje dobija priliku raditi sa eminentnim austrijskim violinistom Ernst Kovacicem, pod čijom palicom orkestar izvodi jedan koncert. Iste godine učestvuje na festivalu Musica Riva Festival ,kao član rezidentnog simfonijskog orchestra, sastavljenog od muzičara sa regiona bivše Jugoslavije. Tokom 2017. i 2018. godine ide na turneju u Austriju,Sloveniju i Hrvatsku kao član simfonijskog orkestra u sklopu projekta EUPHONY. U maju 2017.godine osvaja 1.nagradu na Bistričkim zvukolicima u Mariji Bistrici, sa klavirskim kvintetom “Peti element”. Svoje pedagoško iskustvo nastavlja radeći dvije godine u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u Zenici, gdje polaže i pripravnički ispit. Nakon toga 2019. godine uspješno polaže audiciju i postaje članica Sarajevske filharmonije.