Alma Ferović Fazlić - magistar muzičkog teatra, direktorica iMTM

Irma Alimanović Alihodžić - diplomirana glumica, saradnica iMTM-a 

Melisa Hajrulahović Tomić -  magistar solo pjevanja, saradnica iMTM-a

Irma Mulić - Voditeljica Odjela za izvođačke umjetnosti iMTM-a

Anne Marie Speed -  Estill Voice Model -  London UK, saradnica iMTM-a

ŠahzuDina Pelenda - plesni pedagog, saradnica iMTM-a

Aleksandra Korizma, tehnička direktorica iMTM - UK/BIH, saradnica iMTM-a

Sanela Krsmanović-Bistrivoda, diplomirana glumica, saradnica iMTM-a