Irma Mulić, voditeljica Odjela za scenske umjetnosti

Irma Mulić (rođena 16.08.1988. godine u Bijelom Polju, Crna Gora), diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 2012. godine i stekla stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor Muzičkih umjetnosti – Klavir, (prosjek 9.5). Zaposlena je pri Institutu za muziku, teatar I multimediju iz Sarajeva od 2015. godine na radnom mjestu pod nazivom ”Voditeljica odjela za izvođačke umjetnosti”, U prvom redu bavi se nastavnom pedagogijom (instrument klavir i pjevanje) sve od predškolskog uzrasta i bez gornje granice.

Kao predavač iz oblasti klavir, pjevanje i gluma educirala je na desetine djece uzrasta od 3-15 godina, koja su u junu 2016. godine svoj rad prezentirali u trenutno najpopularnijem mjuziklu za djecu ”Annie” (program u prilogu).

Posjeduje i višegodišnje iskustvo u pedagoškom radu iz oblasti klavir (Wunderkeys metoda učenja) kao i pjevanju (Estil Voice Model Certifikat 2010.). Postiže zavidne rezultate u radu sa djecom što je čini jednom od najtraženijih pedagoga klavira u Sarajevu a što potvrđuju i njeni prethodni angažmani u Muzičkoj školi Ilidža u Sarajevu, (2013-2014.), muzičkoj školi ”Mali Mozart” (2011-2015.) iz Sarajeva, Edukativni centar ”ABC” (2012-2013), kao i Internacionalnoj školi ”Bloom” – Montessori akreditacija u Sarajevu (2013-2015).

Od 2008. godine do danas, članica je neovisne teatarske trupe “Ansambla Caabaret”, iMTM-a sa kojim je ostvarila niz nastupa u pozorištima širom BiH, među kojima su i Kamerni teatar 55, Narodno pozorište Sarajevo i Bosansko narodno pozorište Zenica. Sa projektom ”Ja mahaluša” kao članica ansambla odigrala je više desetina predstava u periodu 2012.-2014. godine.

Teatarsko iskustvo obuhvata ostvarene glavne uloge u mjuziklima u produkciji iMTMa i to ”Footloose” 2014., ”Prljavi ples” 2015., ”Annie” 2016. i finalno ”Flashdance” 2017. godine. Pored navedenog tokom 2016. godine, educirala je dvije generacije polaznika škole muzičkog teatra Annie kao trener pjevanja i korepetitor porodukcije, a trenutno radi na najnovijoj iMTM produkciji ”Mravko Travko”, koja će premijerno biti izvedena u aprilu 2018.

Primljena je na master studij na Muzičkoj akademiji Sarajevo iz oblasti Metodika klavira.