Plesna škola ”Dance Lab - New York Ballet Academy”, quick learning metoda za djecu predškolskog uzrasta od 3-6 godina odvija se prema programu ”New York Ballet Academy”, gdje su sve postavke i osnovne baletske pozicije objašnjene kroz slikoviti prikaz i igru. Osnovne vježbe na baletnom štapu i vježbe na sredini su obavezne u toku časova ovog uzrasta. Ovaj sistem obrazovanja plesača, po uzoru na najprestižnije škole istog tipa u svijetu, odvijat će se u manjoj grupi koju mogu pohađati djeca uzrasta od 3-6 godina. Također, škola plesa namijenjena djeci uzrasta od 6 do 9 godina, obuhvata: elementarne vježbe kod štapa i na sredini, osnovne baletske pokrete i poze, baletski hod, osnove okreta, elementarne skokove i pozicije nogu i ruku.

Nastava će se odvijati jednom sedmično u trajanju od 45 minuta u popodnevnim terminima prema dogovoru sa roditeljima i djecom. Po završetku godišnjeg ciklusa predviđene su javne prezentacije a svim polaznicima biće uručen certifikat iMTM-a. Svi zainteresovani kandidati mogu aplicirati putem online aplikacije.

Škole plesa vodi plesni pedagog ŠahzuDina Pelenda Mjesečna školarina za grupnu nastavu u trajanju od 45 min jednom sedmično iznosi 58.50 KM a privatna nastava jedan na jedan 108 KM u trajanju od 60 min.

Uplata školarine vrši se kod:

Raiffeisen bank d.d

Broj računa: 1610000094780069

Svrha uplate: Školarina za iMTM (ime škole i kandidata)

Primalac: M.T.M. d.o.o.

U cijene je uračunat PDV!