Od oktobra 2020. godine iMTM-u se pridružila i vokalna solistica i muzička pedagoginja Medina Turković, koja će narednih mjeseci umjetnički rukovoditi vokalnim ansamblom iMTM SuperStars. Rođena je u Goraždu a diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju. Kao student bila je članica hora "Bellartissimo" i "Cantabile". Ostvarila je uloge u mjuziklima "Briljantin" i "Footloose". Još kao apsolvent, počela je raditi u OMŠ "Avdo Smailović" u Goraždu, kao nastavnica Solfeggia i Skupnog muziciranja. Od 2014.godine počinje sa radom kao prateći vokal studijski i koncertni a od 2019. godine radi kao vođa horskih sekcija i ansambala u "House of good tones", u Srebrenici. Od 2020. godine saradnica je Muzičke produkcije BHRT-a, gdje kao vokalna solistica kontinuriano nastupa u emisijama "Konačno petak" i "Corner - muzički klub".  Ansambl iMTM SuperStars, koji je osnovan 2019. godine, kontinuirano prima nove članove a aktivnosti ansambla uključuju studijska snimanja, učešće u predstavama, reklamama, tv emisijama, te live performanse i koncerte. Sa ansamblom će povremeno raditi i tim predavača iMTM-a i saradnici iz srodnih umjetničkih institucija.