ŠahzuDina Pelenda, plesni pedagog

Plesni pedagog ŠahzuDina Pelenda, posjeduje diplomu Montessori Centre International Education, Integrating Montessori Practice IMP. Pedagoško iskustvo obuhvata rad u Bloom school u Sarajevu, u kojoj je trenutno zaposlena, kao i u muzičkoj školi Mali Mozart, pri Centru SoS Kinderdorfa Hermann Gmeiner kao nastavnik plesa i scenskog pokreta. Radila je i kao voditelj plesnih aktivnosti u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, te kao trener u plesnom klubu Romantik.