ŠahzuDina Pelenda, plesni pedagog 

Plesni pedagog ŠahzuDina Pelenda, školovala se na internacionalnoj Akademiji plesno-scenskog izražaja u RImu a posjeduje i diplomu Montessori Centre International Education, Integrating Montessori Practice IMP. Pedagoško iskustvo obuhvata rad u Bloom school u Sarajevu, školi Mali Mozart, pri Centru SoS Kinderdorfa Hermann Gmeiner kao nastavnik plesa i scenskog pokreta, a radila je i kao voditelj plesnih aktivnosti u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, te kao trener u plesnom klubu Romantik.

Trenutno pohađa Studij psihoterapije kroz pokret i ples u Zagrebu, a kontinuirano pohadja i seminare New York Ballet Academy za uzrast od 3 do 6 godina.