Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 2003. godine u klasi prof. Svetlane Claidze a zaposlena je u Osnovnoj muzičkoj školi ”Mladen Pozajić”. Kao profesor klavira, predavala je i u Muzičkoj školi u Mostaru. Učestvovala je u mnogim pozorišnim projektima među kojima su i Aparat teatar“ –Predstava „Pinokio u nevolji“, predstave Ulysses Theatre, Brijuni, Hrvatska,Opera – Lissy, Baščaršijske noći, Sarajevo. Kao korepetitor radila je u Narodnom pozorištu Sarajevo – Baletski studio te na Akademiji scenskih umjetnosti na ispitima iz glasa za studente glume i obilježavanju godišnjice Akademije scenskih umjetnosti. Koncertne aktivnosti također obuhvataju i nastupe sa Muzičarima bez granica, Duvačkim ansamblom Winds of change u Domu armije, Concertgebaouw u Amsterdamu i Concert hall, Alkmaar. Pedagoški rad obuhvata i angažman u okviru Obrazovno-odgojnog projekta „W.A.Mozart“, Sarajevo a članica je Udruženja muzičkih pedagoga BiH.