škola za muzičke urednike elektronskih medija

škola za muzičke urednike elektronskih medija

Odjel Multimedija instituta iMTM ponosno najavljuje još jedan projekat u vidu škole za muzičkog urednika na elektronskim medijima. Radi se o sasvim novom pristupu kompleksnoj funkciji koju obnaša jedan muzički urednik na radio ili TV stanici.škola je namjenjena osobama koje žele da svoj profesionalni angažman pokrenu u ovoj oblasti elektronskih medija, kao i muzičkim urednicima koji žele da unaprijede i prošire svoje znanje.

Zajednički predmeti kao što su Teorija muzike, Studijski alati, Muzički biznis itd., svojim interaktivnim konceptom pomažu studentima da sagledaju kompleksnost ove oblasti iz više perspektiva.

Tu je i dio nastave koji se realizira sistemom one-on-one, tj. jedan profesor na jednog studenta. Ovaj način interaktivne obuke daje naglasak na jačanje individualnih talenata i performansi svakog pojedinog studenta. Metod daje najbolje rezultate u specijaliziranim oblastima nastave, kao što su Broadcast Performace, Radio produkcija, Kreiranje projekata i Audio dizajn.

Početak nastave planiran je paralelno sa startom Druge generacije škola za DJ-ing i DJ produkciju. Prijave za ovu školu primaju se putem on-line aplikacije do 10. juna 2012. godine.